• 1 z 2
 

Cleaner - rozpouštědlo a čistič lepidel

 

Vynikající prostředek k odmaštění různých materiálů. Odstraňuje zbytky lepicích pásek a lepidel. Nenarušuje materiály a po krátké době se rychle a úplně odpařuje a nezanechává žádné skvrny. Vhodný i k odstranění keratinových spojů.

Nepoužívejte vnitřně. Skladujte v pokojové teplotě.

Použití: Roztok naneste na místo, které chcete očistit. Počkejte jednu minutu a pak začněte pozvolna uvolňovat spojení. V případě potřeby aplikujte více roztoku.

 

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (40 ks) Skladem (27 ks)
obsah
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
85 Kč / ks 140 Kč / ks od 85 Kč
   
Kód produktu 5516/100 5516/250 Zvolte variantu
Kategorie Rozpouštědla lepidel
 

CLEANER -

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické, ventilační a osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad v souladu s národními předpisy. Obal, který je znečištěný výrobkem, zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

 

BL_Isopropylalkohol

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.